Nuray AKBAŞ

Nuray AKBAŞ Yazıları

Sevmek inanmaktır. Sevmek yaşamaktır. Sevdiğini kendisi gibi, kendisinden de çok duyumsamaktır.

Bir partinin sosyal demokrat olup olmadığın partinin örgütlenme biçimi, programı, temel ilkeleri, temsil ettiği toplumsal kesimler, tarihsel olarak sınıf temelinde ya da sınıf dostu politikalar yürütüp yürütmediği gibi kriterlere göre değerlendirilebilir.