Mimar Gülten Şentürklü Yazıları

Pek Sayın ve Muteber Sivil ve Askeri Üyeler;