Deniz KAÇAĞAN Yazıları


Özelde, kendimize ait bireysel yaşamımızda, kimseyle tartışmadan kararlar alıp hızlıca uygulayabiliriz; ancak kamusal yaşam böyle değildir ve olamaz.

Özelde, kendimize ait bireysel yaşamımızda, kimseyle tartışmadan kararlar alıp hızlıca uygulayabiliriz; ancak kamusal yaşam böyle değildir ve olamaz.
İsrail‘in güvenliğine ve bölgenin her türlü sömürülmesine, hiçbir şey bölücülük kadar hizmet edemez.


Geçmiş zorbalık dönemlerinin ürünü olan bu yanlış adlandırmalar; düşmana alet olmuş birkaç, gerici, beyinsiz dışında; millet bireyleri üzerinde üzüntüden başka bir etki yaratmamıştır.

Yeni Türkiye dediğiniz bu mu? İşgal edilmiş; köleler ülkesi!