Devlet Bahçeli`ye Dağdaş manifestosu

13.10.2016 00:00

Sistemi rahatlamak!...

Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanının Anayasayı ihlal etmesinin önüne geçmek için, AKP`nin Başkanlık sistemini içeren Anayasa değişikliği teklifini, TBMM`ye getirmesini istiyor!...

Vah ki vah!...

Bir an için, sayın Bahçeli`nin sistem tıkanıklığını aşmak adına, iyi niyetli bir öneri getirdiğini düşünsek ve kendisine sorsak...

1-Varsayalım ki, TBMM bu anayasa değişikliğini gerçekleştirmedi, sayın Cumhurbaşkanı Anayasa`yı ihlal etmekten vaz mı geçecek?...

2-Sayın Cumhurbaşkanının bugün Anayasa`yı ihlalının önüne geçemiyorsanız, o gün hangi yöntemle mevcut anayasanın ihlalın önleyeceksiniz?...

3-Hem parlementer sistemden yanayım diyip, hemde parlementer sistemi ortadan kaldıracak sürecin, parlementoda başlatılmasına öncü olmak, ciddi bir çelişki değil mi?...

4-Dün başkanlık sistemini, federasyon arayışının cümle kapısı olarak ilan edip ulus devlete sahip çıkıyordunuz, bu gün ise, TBMM kabul ederse başkanlık sistemide olabilir diyorsunuz, bu aynı zamanda sizin dün karşı çıktığınız federasyona evet dediğiniz anlamına gelmiyor mu?...

5-Sistemi rahatlatmak, var olan sistemi ortadan kaldırarak mümkün olabilir mi?...

6-Mevcut şartlarda, otoriter bir kişiliğe bürünmüş sayın Cumhurbaşkanının, yarın başkan ünvanıyla diktatör olmayacağını nasıl garanti edeceksiniz?...

Sorular, sorular, sorular...

Ez cümle;

Sayın Bahçeli`nin iyi niyetinden şüphe eden çok büyük bir kitlenin varlığına rağmen, yinede masum sorularımı sormak istedim...

Gürcan Dağdaş