Yeni İnsanın Yaratılması kaçınılmazdır!

AKP İktidarı ile ülkemizde bir zihniyet değişimi ile beraber 4+4+4 eğitim sistemi ile de yeni tip insan yetiştirme politikalarını uyguladığını açık ve bariz bir şekilde görmekteyiz.

27.03.2015 00:00

Bu durum karşısında devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin ve cumhuriyetçilerin yeni insan tipi yaratma çabası içine girmek zorunluluğu doğmaktadır. Hepsinden önemlisi aydınlık bir geleceğin oluşmasında demokratik sosyalizmin sağlayacağı yeni çalışma koşulları ile yeni insanın yaratılmasının da önünün açılacak olmasıdır. Sınıflı toplumların toplumsal örgütlenişi bencilliği sürekli yeniden üretmektedir. Her koyunun kendi bacağından asıldığının, gemisini kurtaranın kaptan olduğunun sürekli öğütlendiği, insanların kendilerinin ve çocuklarının geleceklerinden sürekli endişe duyduğu kapitalizmde insanların toplumun çıkarları ile kendi çıkarlarını bir ve aynı şey gibi görmemeleri doğaldır. Bütün bunların ortadan kaldırılacağı yeni insanın yaratılması, sosyalizmin kuruluşunun hem bir göstergesi, hem bir sonucu, hem de aracı olacaktır.

Bu hem insanların günlük yaşamlarında toplumu ilgilendiren kararlara daha etkin katılmalarını önünü açacaktır, hem de kendilerini değişik alanlarda geliştirebilmeleri için gerekli maddi koşulu sağlayacaktır. Elbette ekonomik tedbirlerin alınmasının otomatik sonucu olmayacaktır bunlar. Binlerce yıl süren sınıflı toplumlar tarihi insanların zihninde sökülüp atılması zorlu bir uğraş gerektiren izler bırakmıştır. Yeni insanın yaratılması zorlu bir ideolojik ve kültürel mücadelenin konusudur.

Sosyalizmin inşasının ve kazanımlarının korunmasının çok önemli bir güvencesi yeni insanın yaratılmasıdır. Gerek emperyalizmden gelecek tehditlerle, gerekse inşa sürecinin önünde engel olan ekonomik, siyasi, ideolojik öğelerle mücadeleyi her geçen gün daha etkin hale getiremeyen, bu mücadeleye daha fazla insanını katamayan bir sosyalizmin altındaki zemine güvenilemeyeceği açıktır. Geçmiş sosyalizm deneyimleri bunu bize kanıtlamıştır.