NEDEN EKMEL BEY

Önümüzde söz konusu vatan olan oldukça önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gideceğiz.

05.08.2014 03:33


"Söz konu vatan ise gerisi teferruattır!"
                                 Mustafa Kemal Atatürk                                              


Önümüzde söz konusu vatan olan oldukça önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gideceğiz. Bu sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil, aynı zamanda kaderimizin de tayininin seçimidir. Ya Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” diyeceğiz Ekmel beyi seçeceğiz ya da 12 yıldır halkını döven, halkını söven, toplumun bir kamplara bölerek bir kesimi ötekileştiren Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz.

Bu seçimde seçmen yurttaşlarımızın bilmesi gereken en önemli konu bir parti başkanına veya amblemine değil, bu kez adaya ve kişiye oy vereceğiz.  Bu nedenle bir tarafta “ulusal uzlaşmanın adayı” şaibesi olmayan, tüm kesimleri kucaklayabilecek Ekmeleddin İhsanoğlu var diğer tarafta ise siyasetin tarafı olan adaylar var.

Burada sağduyulu seçmenin temel meselesi insanımızı birbirine düşman eden Başbakan’ın cumhurbaşkanı olmamasıdır. Bu yüzden seçim boykotu Tayyipçi olmak demektir. Parlamenter demokrasinin, cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesi, sonu İran da olduğu gibi bir diktatörün yaratılması demektir.

Kısaca özet olarak sıralayacak olursak;
1- Tayyip’e hayır!  Tayyip’e hayır demenin tek yolu Ekmeleddin’e EVET demek.

2-Ekmel seçilirse Cumhurbaşkanı olacak, Tayyip seçilirse Başkan olacak.

3-Ekmel seçilirse, Tayyip seçim kaybedecek, karizma balonu sönecek.

4-Ekmel cumhurbaşkanı seçilirse AKP diktasının yıkılma yolu açılacak. 

5-Ekmel seçilirse Tayyip “Sen kim oluyorsun!, Kimsin ya sen!” diyemeyecek, 

6-Ekmel seçilirse ulusal uzlaşma milletin çoğunluk sesi olacak.

7-Ekmel seçilirse, bu ittifakı başaran CHP, genel seçimlerde de ittifak yapabilecek.

8-Ekmel seçilirse, İslami değerlere önem veren bir kişinin eşinin başının açık olabileceği kabul edilecek, türban istismarı bitecek.

9-Ekmel müslümandır, Tayyip siyasal dincidir.

10-Ekmel İslam bilimini ve kültürünü desteklemektedir, Tayyip kökten dinci teröristleri…

11-Ekmel, yazı yazmakta, bilimle uğraşmaktadır, Tayyip arsa, inşaat, altınla uğraşmakta, ülkeyi soymaktadır. 

12-Ekmel, seçilirse Türkiye’nin kavgacı değil birleştirici bir Cumhurbaşkanı olacak.

13-Ekmel ile Tayyip’in yolları ayrıdır, bu nedenle Tayyipçi siyasal dinciler Ekmel Bey’e saldırmaktadır.

14-Ekmel’e saldıran Atatürkçüler yeterince Atatürkçü olsalardı, bugün Ekmel Bey’e muhtaç olmazdık.

İhsanoğlu’nun laiklik anlayışı

İhsanoğlu, cumhuriyetin laiklik anlayışıyla ilgili olarak : “Ne din siyasete tahakküm etmeli, ne siyaset dine tahakküm etmeli. Bir sahayı diğer sahanın tahakkümüne sokmak iki tarafı da sıkıntıya sokar. Zaten tarihte de bunun yanlış örneklerini görüyoruz. Bugün İslam dünyanın çekmekte olduğu sıkıntıların baş müsebbiplerinden bir tanesi bu dini siyasete, siyaseti dine karıştırmaktır” ifadesi ile bu konudaki anlayışını da dile getirmektedir.

İhsanoğlu’nun görüşlerinden seçmeler:

"Yeni   Yüzyılda   İslam   Dünyası"   başlıklı   kitabında   İslam   dünyasının   çağdaş problemlerinin aydınlatılması için bazı çözümler önermektedir:

“Demokrasinin kurumsallaşması ancak iki temel prensibin uygulanmasıyla mümkün olabilir. Bunlardan birincisi toplum meselelerinin ele alınışında iyi yönetişim, şeffaflık ve güvenin tesisi. İkincisi ise özenle oluşturulacak insan hakları ilkeleri ekseninde siyasi hürriyetlerin kapsanması. Kilit önemdeki bu iki prensip hayata geçirilemezse, Müslüman toplumların siyasette aktif kesimleriiçin tek çıkar yol hedeflerini dini çerçeve içerisinde aramak olacaktır.Müslüman toplumların günümüz dünyasında kararlılıkla ileri gidebilmeleri için, siyaset alanıyla din alanı arasındaki ilişkiyi bunları birbirine karıştırmayacak şekilde tanımlamaları gerekir.”

“Din alanının siyaset üzerindeki ve siyasetin din üzerindeki kontrolü kaldırılmalı, bu ikisini birbirinden ayıran çizgi net ve açık olarak çizilmeli.”

‘Atatürk’ün büyük bir milli kahraman olduğuna inanıyorum’

“Bir şeye ak deyip ertesi gün kara diyen, pozisyon değiştiren bir insan değilim. Ben cumhuriyetin kurulu olduğu ilkelere ve Anayasa’da beyan edilen vasıflarına sadık bir Türk vatandaşıyım. Ayrıca Atatürk konusunda, her zaman Atatürk’ün büyük bir milli kahraman olduğunu, İstiklal Savaşı’nı bu ülkeye kazandıran büyük bir insan olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğuna ve O’na karşı herkesin saygılı olması gerektiğine inanıyorum” diyerek Atatürk’e bakışını dile getirmiştir.  


inanıyorum” diyerek Atatürk’e bakışını dile getirmiştir.