Gelecek Sokakta...

23.02.2015 00:00

Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, kamucu, dayanışmacı, laik, bağımsız, toplumcu bir cumhuriyet ve ülke için; gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları temsil eden AKP diktatörlüğüne karşı sokağa çıkmayı ve halkı örgütlemeyi hedefliyoruz.

Ülkemiz emperyalizmin bölge politikalarıyla uyum içinde, mezhepçi, faşist bir diktatörlüğe sürükleniyor. AKP iktidarı baskı ve hileyle, sokak çeteleri kurup, devlet şiddetini sonuna kadar kullanarak bu yolda fütursuzca ilerliyor.

Bu kötü ve faşizan gidişe dur demek, yarınımızı AKP’nin pençesinden kurtarmak için “gelecek sokakta, gelecek halkı örgütlemekte” diyor, örgütlenme modelimizi,

1)     Parti içi diyaloglarımızı geliştirmek,

2)     Çevremizdeki cumhuriyetçi, yurtseverleri aramıza ve partimize kazandırmak üzere iki ana başlık altında sürdürmek amacındayız.

Ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın sokakta, fabrikada, demokratik kitle örgütlerinde ve yaşamın her alanında örgütlenmekten geçtiğini biliyoruz.  1923’de cumhuriyetin ne zorluklar içinde kurulduğunun bilincinde insanlar olarak, cumhuriyetin kazanımlarını ileri taşımayı, korumak ve kollamak gibi bir sorumluluk içindeyiz.

Bu toprakların ortaya çıkardığı ilerici ve devrimci birikimlere sahip çıkmak istiyoruz. Özgür bir geleceğin bu birikimleri partimizde buluşturmakta olduğuna inanıyoruz.

Bizim oluşturmaya çalıştığımız Demokratik Halk Hareketi, cumhuriyetin kuruluş felsefesini savunan, anti-emperyalist, anti-faşist ve gericiliğe karşı belli amaçlar doğrultusunda harekete geçerek gerek parti içinde, gerek sokakta halk örgütlemesini yapmaktır.

 

AMAÇLARIMIZ

1-     Ülkemizin faşist ve dinci/mezhepçi zorbalığa sürüklenmesine dur diyoruz.

2-     Piyasacı talan ekonomisine karşı çıkıyor, özelleştirme yağmasına karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi savunuyoruz.

3-     Emekçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına mahkûm edilmesine, taşeronlaşmaya karşı, insanca bir yaşamı savunuyor, işçi cinayeti ve katliamlarının önlenmesi için mücadele içinde olmak istiyoruz.

4-     Dinin siyasal ve toplumsal yaşamı belirlemesine karşı laik ve özgür bir yaşam için, “laiklik ilkemizi” politikalarımızın en başına koyuyor ve savunuyoruz.

5-      Bölgemizdeki emperyalist politikalara karşı direnen halkların yanında yer alıyor, ülkemizin Ortadoğu’da savaşa sürüklenmesine karşı barışı savunuyor, bağımsız bir ülke ve barış içinde yaşayan bir bölge istiyoruz.

6-     Kürt sorununun çözümünde özgürlük temelinde kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine dayalı, adil, onurlu bir barışı ve eşit yurttaşlığı esas alan bir çözüm için güç birliği yapmak istiyoruz.

7-     Her tür cinsel ayrımcılığa, şiddete ve baskıya karşı duruyor, kadın cinayetlerine son vermek için harekete geçmek istiyoruz.

8-     Doğanın tahribine, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın kar amacıyla yağmalanmasına karşı mücadeleyi her alanda sürdürmek istiyoruz.

9-     Yerel Parlamenterlerimiz olan Meclis Üyelerimizin öncülüğünde, halkın söz ve karar sahibi olacağı Meclisleri her alanda kurup, geliştirmek partimizi sahiplendirmek gayreti içinde olacağız.

10- Bizim oluşturmaya çalıştığımız Demokratik Halk Hareketi’nin işleyişi ikna olmaya açık tarafların tartışma ve birlikte üretmeleri yöntemi esas olacaktır.

Bizim oluşturmaya çalıştığımız Demokratik Halk Hareketi olarak bu amaçlarla bir araya geliyor,  gelecek sokakta, gelecek halkı örgütlemekte anlayışı ile yeni yaşam filizlerimiz olan gençlerimizi, kadınlarımızı örgütlenme modelimizin en önüne koyarak umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için yola çıkıyoruz.

Evimizi, ocağımızı, ekmeğimizi, aşımızı, doğamızı hep birlikte savunalım. Sokaklarımızı, okullarımızı, derelerimizi, özgürlüğümüzü kaybettiğimiz cumhuriyet kazanımlarımızı geri alalım. Bu köhnemiş çağ dışı AKP anlayışına karşı saflarımızı sıkılaştıralım. Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı toplumsal düzeni yeniden cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi temelinde inşa edelim.