CHP`de gündem, halkın iktidarı olmalıdır

27.08.2017 16:50


Değişen ve yeniden dizayn edilmeye çalışan dünyada nasıl konumlanmamız, neler yapmamız gerekiyor, bu konuda doğru tespitler ve analizler yapmak durumundayız. 
Cumhuriyetin kurucu ve emperyalizme karşı dünyaya örnek olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluş felsefesine ve fabrika ayarlarına dönmek, yeniden umut olmak zorundadır.
CHP; Türkiye’nin kuruluş, kurtuluş ve aydınlanma döneminde; Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, halkçılık programı ile emekten halktan yana demokratik halk iktidarının kurulmasına, yolsuzluğa yoksulluğa ve emperyalizme karşı nasıl tavır koyduysa, bu mirasın fertleri olarak, aynı görüşleri sonsuza dek savunmak ve devrimleri daha da ileri taşımak durumundadır.
1946’dan başlamak üzere, bugüne kadar kısa süreli hükümet ortaklıkları dışında- hala iktidara gelemedikse, kendimizi gözden geçirmek, değişen dünya şartlarına göre, bilimin ışığında, yeniden yapılanmak durumundayız. 
Bunu yaparken de kimseyi ötekileştirmeden, emeğe saygı göstererek birlik ve beraberliği sağlayarak, yeniden yapılanma ve şekillenmeyi ona göre yapmalıyız. 
Yeniden yapılanma ve şekillenmeye geçmeden geriye dönüp yaşananlara, yaşadıklarımıza bakmamız gerekir… 1946’dan beri ülkemizi ABD emperyalizmine göbekten bağlı sağ iktidarlar, son 16 yıldan beri de AKP’nin nasıl yönettiğini hepimiz biliyoruz. 
AKP’nin icraatlarına baktığımızda:
- Başta Atatürk düşmanlığı olmak üzere, cumhuriyet kurum kuruluşlarının ve toplumun değerlerini alt üst ediyor,
- Türkiye’nin yer altı ve yer üstü tüm ekonomik kaynaklarını özelleştirme politikaları ile emperyalistlere ve yandaşlara peşkeş çekiyor,
- Cumhurbaşkanlığı sistemi diye tüm yetkileri tek elde toplayarak, bugün iktidarda olduğunu unutup, yeni bir devlet kurmak hayallerini 2023 de ilan etmek istiyor.
- Canı istediği anda KHK çıkararak, insanların malına, mülküne el koyuyor, öğretim görevlilerini, bilim adamlarını, öğretmenleri görevlerinden alarak kapının önüne koyuyor. 
- Geleneksel tarım ve hayvancılığı yok ederek, çiftçimizi İsrailin genetiği değiştirilmiş tohumlarına mahkum ediyor, canlı hayvan ithal yolunu açarak, yandaşlarına para kazandırırken, hayvancılığı tamamen yok ediyor.
Kısaca söylemek gerekirse, AKP faşizminin alaşağı edilmesi için yüzlerce neden saymak mümkün. Burada önemli olan, CHP’nin bunların oyununa gelerek suni gündemlerle didişerek zaman harcamaması ve halka kendi düşüncelerini ve yapacaklarını anlatmasıdır. Türbanı, mini eteği ve atleti gündem yapanlara gülüp geçmek gerekiyor. Asıl gündem işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik ortada duruyor, bunları halka anlatmak zorundayız.
İktidara gelince haramilerden hesap sorulacağını, yetim hakkının yenilmeyeceğini, kardeş kanının boşu boşuna dökülmeyeceğini, her türlü yanlışın hesabının sorulacağını açık olarak halka anlatmak, onlara güven vermek gerekiyor. 
Gelelim Halkın İktidarına: 
Burada yöneticilerimize büyük sorumluluklar düşüyor. 
Adalet yürüyüşünde milyonları sokağa dökenlerin, parti içinde adaletli davranmaları, üyelerimizin demokratik haklarını kullanmalarında eşitlik ilkesine uyarak, kararlarına saygılı olmak zorundadır. 
Yöneticiler, samimi olarak partiye emek verenlerin haklarını teslim etmeli, halkın iktidarını kurmak için katılımcı demokrasinin gereğini yaparak sorumlu davranmalıdır.
Sonuç olarak geldiğimiz noktada iki kutuplu bir seçim sistemi olduğuna göre, halkın tüm kesimlerine eşit yaklaşan, farklı görüş ve ideolojisi olanları da kucaklayarak AKP zulmünden kurtulmayı birlikle başaracağımızı, içinde yaşadığımız girdaptan, yurtta sulh cihanda sulh anlayışı ile kurtulacağımızı tüm kesimlere anlatmalı ve onları ikna etmelidir. İçinde bulunduğumuz tehlikeden ortak mücadele vererek bertaraf edilmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu da görmek zorundayız.