CHP Tabanı Olarak Açılımı biz yapalım

10.07.2015 00:00

                                                             

Değerli dostlar, Seçim hepinizin bildiği gibi yapıldı. Halkımız 4 partiyi parlamentoya taşıdı. Muhalefete de önemli bir görev ve sorumluluk yükledi. Seçmen muhalefete yıldır ülkede yapılan yanlışlıkları, tahribatları uzlaşarak düzeltin dedi... Ama maalesef siyasiler halkımızın mesajını alamadı, anlamadı. Her biri bir başka yanlışın içine düştü, başka telden çalmaya başladı.  Durum böyle olunca biz yurtseverlere, devrimci ve demokratlara bir görev düşüyor... Bu çıkmazdan ülkeyi nasıl kurtara biliriz diye düşünmeliyiz, çözüm üretmeliyiz... Evet dostlar aslında çözüm belli, dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Çözüm ve kurtuluş belli... Mustafa Kemal`in çizdiği yol ve bizlere bıraktığı miras... Yani CHP. Tabanı olarak harekete geçmek durumdayız. Farklılıklarımız, farklı düşünce ve görüşlerimiz olabilir... Önemli olan ülke meselelerinde uzlaşı kültürünü geliştirmek, olabilecek ve herkes tarafından kabul görülecek konularda bir araya gelmek. Bildiğiniz gibi CHP ambleminde 6 Ok var. Bu okların her birinin başka bir anlamı ve misyonu var.Bunlar 1- Cumhuriyetçilik: Demokrasi, özgürlük,eşitlik, bütünlüğünde yaşam biçimidir. 2- Milliyetçilik: Sevgi, barış ve dayanışma temelinde yurttaşlık tr. 3- Halkçılık: Orta sınıfın da insan gibi yaşayabileceği adaletli bir düzen ve sosyal adalettir. 4- Devletçilik: İnsan odaklı sosyal devlettir. 5- Laiklik: Aklın özgürleşmesidir, her insan kendi inancını devlet düzenine bağlı kalarak özgürce yaşamasıdır.6-Devrimcilik: Gençliğin öncülüğünde değişim, İşte Altı okun bu ülkede barış içinde yaşayan ve uzlaşı kültürünü ortaya koyacak nokta... Biz taban olarak harekete geçelim, CHP`de Demokrasi açılımını biz başlatalım. Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler, Halkçılar, Devletçiler, Laik ve Devrimciler CHP de kanatlarını oluştursun, büyük bir uzlaşı kültürünü geliştirelim... CHP Tabanı olarak açılımı biz yapalım. Böylece hep beraber halkın iktidarını kuralım.