CHP` de Ortak tavır bu olmalıdır

``BENİM İKİ BÜYÜK ESERİM VAR; BİRİ TÜRKİYE CUMHURİYET`İ DİĞERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ`dir.`` M.Kemal ATATÜRK

24.10.2014 00:00Biz Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu "CUMHURİYETİN" savunucusu, Cumhuriyet Halk Partisine gönülden bağlı özgür bireyleriz.

Partimiz,CHP `nin; temel ilkelerinin kimlik ve kişiliğinin,  korunması için her zaman gereken hassasiyeti göstereceğiz. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve partimizin iktidara  gelmesi için demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu mücadelenin devamlılığı için bayrak yarışını bizden sonra gelen yeni nesillere emanet edeceğiz.

Bu anlamda asıl amacımız; yerelde ve genelde şartlar ne olursa olsun partimizi iktidara taşımayı düşünürken,   her zaman "önce insan" şiarı ile  partimize yeni üyeler kazandırmak, samimi ve tutarlılık içinde davranarak tabandan merkeze doğru örgütlenmeyi  hayata geçireceğiz. Bu örgütlenmeyi yaparken de ilkelerimizden taviz vermeden değişim ve demokrasiyi savunacağız, halk için etkin çalışan, halktan emekten yana sol tavırlı parti yapılanmasının önderliğini yapacağız.

Ülkemizin özgün koşulları da göz önüne alınarak,  Atatürk`ün devrim ve ilkelerinini özümseyen, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine bağlı, İdeolojik duruşumuzun ile, Emperyalist güçler ve  yerli işbirlikçileri tarafından yaratılan yapay gündemlerin peşine takılmadan, ülkenin ve toplumun menfaatleri doğrusunda çözümler geliştireceğiz.
Halkta iktidara geleceğimiz duygusunu yaratarak, sorumluluk taşıyan, toplumu heyecanlandıracak  bir parti konumununa gelinmesini sağlamaya yönelik çalışan kişilerden oluşan gönüllü  gençlerin, kadınların  örgütlülüğünü yaratan bir ekip anlayışı içinde  olduğumuz zaman CHP olarak halkın  iktidarını topluma yaşata biliriz. Aksi halde süregelen durum devam eder. 

En önemli sorumsuzluk  partinin üst yönetimlerinin görünen bilinen olumsuz tavırlarını görmezlikten gelerek susmaktır. Partimizi iktidara taşımayı hedefliyorsak, gözlemlediğimiz yanlışlıkları rapor ederek ilgililere ulaştırmak  ve sorumlu davranmak zorundayız. 

İktidarı hedefleyen bir anlayışın, var olan yanlışlıklara yeter artık demek zorundadır.
Bu anlayış içinde olan, "emek en yüce değerdir" diyen,  cumhuriyetin kuruluş felsefesine sahip çıkan, meselelere soldan bakan gençlerin, kadınların, insanca yaşamayı savunan,   demokrasi  mücadelesinde  örgütlenmelerinde yer alan yol arkadaşlarının ortak tavırları böyle olmalıdır.
Burhanettin YILMAZ