Şimdi sıra ‘Grup Başkanlığı’nda


AKP’nin tüzüğünde “belediye başkanlarının denetimi” için yapılan değişiklik aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te de grup başkanı olması için ön hazırlık yapıldığı iddia edildi…

21.08.2018 15:12

AKP, geçen hafta sonu yapılan 6. Olağan Kongre’de partinintüzüğünü seçim mevzuatında yapılan değişikliklere koşut olarak değiştirdi. Dahaçok “teknik uyum’” olarak kamuoyuna yansıtılan tüzük değişikliğinde, partininbelediye meclislerindeki grubuyla ilgili düzenleme dikkat çekti.

 

Tüzüğün 95. ve 96. maddelerinde, “İl genel meclisi grubu herilde partili il genel meclisi üyelerinden oluşur. İl genel meclisi partigrupları, en az bir grup başkanvekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar.Başkanvekili, parti teşkilatı ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar.Belediye teşkilatı olan her belediye meclisinde, partili belediye başkanı vepartili meclis üyelerinden oluşan gruba, Belediye meclisi parti grubu denir.Belediye meclisi parti grupları, en az bir grup başkanvekili ile bir sekreterseçerek çalışırlar” hükmü yer alıyor. Yapılan değişiklikle “İl başkanı, ilgenel meclisi grubunun ve büyükşehir ve il (merkez ilçe) belediye meclisigrubunun başkanıdır. Merkez ilçeler hariç ilçelerde ilçe başkanı ilçe belediyemeclis grubunun; beldelerde ise belde başkanı belde belediye meclis grubununbaşkanıdır. İl, ilçe ve belde başkanının katılamadığı grup toplantılarına 95 ve96. maddelere göre meclis üyeleri arasından seçilmiş grup başkanvekilibaşkanlık eder” maddesi getirildi.

Getirilen bu maddeyle özellikle 16 Nisan referandumundansonra parti içinde bazı belediye başkanlarının istifasıyla ilgili yaşanan büyükkrizin benzerinin önlenmesinin amaçlandığı kaydediliyor. İl ve ilçe başkanları,belediye meclislerini kontrol altında tutarak belediye başkanlarının genelmerkeze rağmen hareket etmesi önlenecek. Bu düzenlemenin yalnızca bu önlemlesınırlı olmadığı, yeni sistemle birlikte TBMM’deki grup başkanlığı için de önhazırlık olabileceği yorumları yapılıyor. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ınhaberine göre, parti kulislerinde, “İl ve ilçe başkanları, belediyemeclislerinin üyesi değil. Normalde meclis üyeleri arasından grup başkanvekiliseçiliyordu. Ancak tüzük değişikliğiyle meclis üyesi olmayan il ve ilçebaşkanları grup başkanı yapıldı. Siyasi Partiler Yasası’na göre Cumhurbaşkanımilletvekili olamadığı için grup başkanı da olamadı. Ama bu düzenleme geleceğiyönelik hazırlık olabilir” değerlendirmesinde bulunuluyor.

 

SİYASİ PARTİLAR YASASI DEĞİŞEBİLİR

 

Siyasi Partiler Yasası’nda da (SPY), “Partinin genel başkanımilletvekili ise parti grubunun da başkanıdır, değilse grup başkanı grupüyeleri arasından içyönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir” hükmü yer alıyor.AKP, erken seçim kararı alındığı için Siyasi Partiler Yasası’nın da aralarındabulunduğu seçim mevzuatında uyum değişikliklerini gerçekleştiremedi. Yeniyasama yılının başlamasıyla birlikte uyum yasa önerileri de gündeme gelecek.AKP’nin Erdoğan’ın grup başkanı da olabilmesine yönelik bir karar alınmasıdurumunda SPY’de bu yönde bir değişiklik yapabileceği kaydediliyor.

230