Ankara’da OHAL ve Taşeron'a karşı 1 Mayıs...Birlikte alanda olacaklar...


Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası 1 Mayıs için Tandoğan Meydanı’na başvuruda bulundu.

12.04.2018 19:52
Sendikalar yaptıkları açıklamalarda, 1 Mayıs alanlarında OHAL’in bir an önce kaldırılmasını, KHK’lerin iptal edilmesini, grev yasaklarının son bulmasını, sendikalı-sendikasız taşeron çalışma sistemine son verilmesini, özelleştirme politikalarının ve  kamu varlıklarının talan edilmesinin son bulmasını, tüm krizlerin faturasının emekçilere yıkılmasının önlenmesini, işten atılmaların engellenmesini ve işsizliğe çözüm bulunmasını, KHK ile işlerinden atılanların işlerine geri dönmesini, şeker fabrikalarının satışın durdurulmasını dile getireceklerini ifade ettiler.   
195

Hava Durumu ANKARA