Biri yedi, biri baktı... İşte AKP'nin adaletsiz düzeni


Daha fazla borçlanma, daha fazla tüketim, rant vurgunları, doğa talanı, yolsuzluklara dayanan AKP'nin kalkınma modelinin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptığı da belgelendi

07.08.2015 17:38
AKP'nin yarattığı, 17 milyon yoksulun bulunduğu "Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar" sözündeki "biri yer biri bakar" düzeni sürüyor. Daha fazla borçlanma, daha fazla tüketim, rant vurgunları, büyük projeler, doğa talanı, yolsuzluklara dayanan; 2008 krizi ile duvara toslayan AKP'nin kalkınma modelinin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptığı da belgelendi. En zengin kesimin harcamalar tam gaz devam ederken yoksul ve orta gelirliler kalkınmadan pay alamadı; üstelik gıda, içecek, eğitim, sağlık harcamaları geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Hanehalkı Tüketim Harcamaları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Milli gelirden en az payı alan yüzde 20’lik kesim, 2014’te daha az harcadı. Yoksul ve dargelirlilerden oluşan bu kesimin toplam harcamalar içindeki payı yüzde 8.8'den 8.5'e düştü. En alt gelir grubunun üstündeki, çoğunlukla düşük ücretlilerden oluşan ikinci yüzde 20'lik grubun Türkiye'nin toplam harcamaları içindeki payı çok küçük bir artışla yüzde 13.5'ten yüzde 13.7'ye çıkarken, orta gelir gruplarının payında da fazla bir değişiklik olmadı. Buna karşın en üst gelir grubundaki yüzde 20'lik kesimin harcamalardan aldığı payda hiçbir değişiklik yaşanmadı. Bu kesim yüzde 37.2'lik büyük payını korudu. Ülkede ekonominin kötüye gitmesine karşın zenginler aynı hızla harcamayı sürdürdü.

Veriler, en fakirin gitgide daha az harcadığını ve ihtiyaçlarını karşılayamadığını, en zengin kesimin ise, Türkiye’deki toplam tüketimin neredeyse yüzde 40’ını gerçekleştirdiğini; yani bir elleri yağda, bir elleri balda yaşamayı sürdürdüğünü gösteriyor.

YOKSUL EĞİTİM HARCAMASI YAPAMIYOR
Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre; Hanehalkı Tüketim Harcamaları istatistiklerinde ortaya çıkan çarpıcı tablo şöyle:
* En zengin kesim en yoksul grubun tam 4.5 katı daha fazla para harcadı.
* En yoksul kesimin gıda ve alkolsüz içecek harcamalarındaki payı yüzde 12.7'den 12.4'e ikinci en yoksul kesimin payı 17.4'ten 16.9'a geriledi. Buna karşın en zengin yüzde 20'lik kesimin harcamaları 27.3'ten 28.4'e yükseldi. Yani ekonomide yaşanan kriz nedeniyle yoksul ve dargelirliler boğazından kesmek zorunda kalırken zenginler daha fazla tüketti. Dolayısıyla zenginler yerken yoksullar baktı.
* Türkiye’nin en köklü sorunlarından biri olan eğitimin de gitgide eşitsizlik düzleminde kıvrandığı su götürmez bir gerçek. Eğitim harcamalarının yüzde 64.7’sini tek başına en zenginler yaptı. En yoksul kesimin eğitim harcamaları 2.5'tan 2.2'ye indi. Sonraki yüzde 20'lik grupların harcamaları da azaldı. Yani zengin kesimler çocuklarının eğitimi için servet harcarken diğer kesimler bunu yapamadı.
* Zengin kesimin eğitime harcadığı para, en yoksulların harcadığının tam 29 katı. Tablo, yoksul ailelerin çocuklarının zengin kesimden gelen öğrencilerle haksız bir rekabete girdiğini gösteriyor.

EN YÜKSEK PAY KONUT VE KİRAYA
* Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2 bin 848 lira oldu. 2013 yılında bu rakam 2 bin 572 lira idi.
* Hanehalkları tüketim harcamalarında en yüksek payı yüzde 24.8 ile konut ve kira harcamaları alırken gıda ve içecek harcamaları yüzde 19.7 pay ile ikinci oldu.
* Hanehalkları toplam harcamalarının yüzde 2.1’ini sağlık harcamalarına, yüzde 2.4’ünü ise eğitime ayırdı. En alt gelir grubundaki yüzde 20'lik grubun harcaması yüzde 9'dan 8.8'e gerilerken, bir üst yüzde 20'lik gelir grubundakilerin payı yüzde 14.1'den 12.9'a düştü. Diğer yüzde 20'lik gelir gruplarında da yani orta gelir gruplarının da harcamalardaki payı azaldı. Buna karşın en zengin yüzde 20'lik grubun payı yüzde 36.5'ten yüzde 40.2'ye çıktı.
* En zenginler giyim ve ayakkabı harcamalarının yüzde 40.9’unu, ulaştırma harcamalarının yüzde 45.7’sini, lokanta ve oteller harcamalarının ise yüzde 43.3’ünü yaptı.

YOKSULUN PARASI KONUT VE MUTFAĞA ANCAK YETİYOR

* Gelirden en az payı alan en yoksul yüzde 20’lik kesimde bulunanlar gelirinin yüzde 32.8’ini kiraya harcadı. Barınma ve yiyecek gibi en temel ihtiyaçlarına en fazla harcamayı yapan en yoksul grubun diğer harcaması ise gıdadan sonra yüzde 6 ile mobilya ile ev eşyasına oldu. Bu grup gelirinin sadece yüzde 0.6’sını eğitime aktarabildi. En yoksul kesimin en yüksek aylık geliri bin 407 lira olarak gösterildi.
* Gıdaya gelirlerinden harcadıkları pay sadece yüzde 15.1 olan en zengin grup gelirlerinden en fazla payı yüzde 21.9 ile ulaştırmaya harcadı. İkincilik yüzde 21.6 ile konut ve kira harcamalarında. Bu grup eğitime de gelirlerinin yüzde 4.2’sini aktardı. En zengin grubun en yüksek ortalama aylık geliri hesabı ise yok.
925